Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/36

Līgumcena: 
907 758,63 LVL (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "IPRO"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 27 Decembris, 2013 - 10:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 27 Decembris, 2013 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/36
CPV klasifikators: 
48200000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Datu centru tīkla drošības attīstīšana
Iepirkuma daļa: 
Nav attiecināms
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Nav attiecināms
Vērtēšanas kritēriji: 
Nav attiecināms
Līguma darbības termiņš: 
3 gadu laikā no noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 20 Decembris, 2013 - 13:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 18 Decembris, 2013 - 08:45
Papildinformācija: 

Lai nodrošinātu otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas nacionālās daļas (turpmāk tekstā NSIS II) augstu pieejamību un drošību, t.sk. nacionālā datu pārraides tīkla līmenī, kas ir tieši atkarīgs no Iekšlietu ministrijas optiskā datu pārraides un datu centru tīkla (turpmāk tekstā IeM ODPT), Eiropas Ārējo robežu fonda 2013.gada programmas 4.4.aktivitātes projekta „Otrās paaudzes Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un starpsistēmu saskarņu pilnveidošana, IeM optiskā datu pārraides tīkla attīstība” ietvaros ir nepieciešams attīstīt uzturētā optiskā datu pārraides un datu centru tīkla drošību.
Līdz ar to nepieciešama IeM ODPT anomālijas atklāšanas sistēmas StealthWatch® (turpmāk – Sistēma) attīstīšana un to iegāde. Ņemot vērā to, ka Sistēmas ražotājs ir korporācijas „Lancope, Inc.” un SIA „iPro” ir vienīgais autorizētais pārstāvis Latvijā, kuram ir tiesības sniegt korporācijas „Lancope, Inc.” produktu uzturēšanas pakalpojumus, t.i. sniegt tehniskā atbalsta un atjauninājumu pakalpojumus, tika pieņemts lēmums uzsākt sarunu procedūru ar SIA „iPro” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.