Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/20

Līgumcena: 
80 000,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "ATEA"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 13 Marts, 2014 - 09:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 19 Marts, 2014 - 15:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/20
CPV klasifikators: 
50323000-5, 30237200-1
Iepirkuma priekšmets: 
Datortehnikas rezerves daļu iegāde, apkope un remonts Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Latgales reģionālo nodaļu vajadzībām
Iepirkuma daļa: 
Nav attiecināms
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Nav attiecināms
Vērtēšanas kritēriji: 
Piedāvājums ar viszemāko cenu
Līguma darbības termiņš: 
2 gadu laikā no noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 10 Februāris, 2014 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 10 Janvāris, 2014 - 16:30