Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/2 EĀRF

Līguma izpildītājs: 
Iepirkuma procedūra ir pārtraukta
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 28 Februāris, 2014 - 10:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 28 Februāris, 2014 - 11:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/2 EĀRF
CPV klasifikators: 
72243000-0
Iepirkuma priekšmets: 
SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas attīstība
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 26 312,40 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 2014.gada 30.aprīlim
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 7 Februāris, 2014 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 7 Februāris, 2014 - 14:00
Papildinformācija: 

Iepirkums pārtraukts.

Ņemot vērā, ka pēc iepirkuma izsludināšanas tika konstatētas būtiskas papildus aktivitātes SIRENE datu-plūsmu informācijas sistēmas (turpmāk – SIRENE IS) attīstības jomā, kā arī mainījās izmaiņu ieviešanas prioritāte, ir jāveic grozījumi izsludinātā iepirkuma tehniskajā specifikācijā. Balstoties uz minētajiem apstākļiem, iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma (ID.Nr. IeM IC 2014/2 ĒARF) procedūru un uzsākt jaunu iepirkumu atbilstoši jaunai SIRENE IS attīstības stratēģijai.