Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/1

Līgumcena: 
48 048,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „AGILE & CO”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 16 Aprīlis, 2014 - 09:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 24 Aprīlis, 2014 - 12:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/1
CPV klasifikators: 
72220000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Funkcionālo un tehnisko prasību izstrāde Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveidei
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 24 Marts, 2014 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 10 Februāris, 2014 - 16:30
Papildinformācija: 

Sakarā ar veiktajiem grozījumiem iepirkuma dokumentācijā,iepirkuma ietvaros iesniegto piedāvājumu atvēršana tiek pārcelta no 10.03.2014. plkst.10.00 uz 24.03.2014.plkst.10.00