Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/8 ERAF

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 29 Aprīlis, 2014 - 10:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 29 Aprīlis, 2014 - 13:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/8 ERAF
CPV klasifikators: 
64214400-3, 64210000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu savienojošo sakaru kanālu ierīkošana un noma uz trijiem gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
Sakaru kanālu ierīkošanas termiņš četru mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Nomas ilgums 36 kalendārie mēneši, pēc visu sakaru kanālu ierīkošanas.
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 29 Aprīlis, 2014 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 15 Aprīlis, 2014 - 15:30
Papildinformācija: 

Sakarā ar to, ka dalībai iepirkumā nav iesniegts neviens piedāvājums, iepirkuma procedūra tiek pārtraukta.