Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/13 EĀRF

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 30 Jūlijs, 2014 - 14:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 30 Jūlijs, 2014 - 15:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/13 EĀRF
CPV klasifikators: 
30213000-5
Iepirkuma priekšmets: 
SIS II datu apstrādes tehnisko resursu modernizācija
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 15 200,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 30 Jūlijs, 2014 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 2 Jūlijs, 2014 - 12:30
Papildinformācija: 

Sakarā ar to, ka dalībai iepirkumā nav iesniegts neviens piedāvājums, iepirkuma procedūra tiek pārtraukta.