Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/41

Līgumcena: 
28 622,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „Belam - Rīga”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 3 Decembris, 2014 - 15:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 9 Decembris, 2014 - 09:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/41
CPV klasifikators: 
32323500-8
Iepirkuma priekšmets: 
Valsts robežsardzes Jūras videonovērošanas sistēmas remonts un modernizācija, kā arī Valsts policijas iecirkņa videonovērošanas sistēmas elementu piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,00 euro ( bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 2014.gada 19.decembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 3 Decembris, 2014 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Sestdiena, 22 Novembris, 2014 - 16:30