Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2015/5

Līgumcena: 
28 964,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “ZimaLeto”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 28 Aprīlis, 2015 - 14:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 11 Maijs, 2015 - 10:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/5
CPV klasifikators: 
50730000-1
Iepirkuma priekšmets: 
IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimata kontroles iekārtu tehnisko apkopju veikšanu un avārijas bojājumu novēršanu
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 21 100,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 20 Aprīlis, 2015 - 14:15
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 8 Aprīlis, 2015 - 09:30