Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2015/16

Līgumcena: 
Līdz 41 999,99 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA „E-Pasaule”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 14 Septembris, 2015 - 13:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 1 Oktobris, 2015 - 09:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/16
CPV klasifikators: 
72262000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas dokumentu vadības sistēmas „DocsVision” pilnveidošana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
3 gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 7 Septembris, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 27 Augusts, 2015 - 11:30