Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2015/33

Līgumcena: 
41999 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “Proact IT Latvia”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 30 Novembris, 2015 - 11:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 3 Decembris, 2015 - 15:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/33
CPV klasifikators: 
72611000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Datubāzu serveru pēcgarantijas apkalpošana un programmatūras jauninājumu abonēšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
24 mēneši no no 01.01.2016
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 25 Novembris, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 12 Novembris, 2015 - 15:30