Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2015/36

Līgumcena: 
30 000,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
A/S Inkomerc Holding
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 17 Decembris, 2015 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 4 Janvāris, 2016 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/36
CPV klasifikators: 
50116000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Speciālo skaņas un gaismas iekārtu remonts ugunsdzēsības autotransportam uz 2 gadiem
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 30 000,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai tiks sasniegta noteiktā līgumcenas robeža
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 10 Decembris, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 27 Novembris, 2015 - 16:15