Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/32

Līgumcena: 
1. daļai - 33 609,99 EUR bez PVN
2. daļai - 8390,00 EUR bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA Tomega
SIA Komerccentrs DATI grupa
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 7 Oktobris, 2016 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 27 Oktobris, 2016 - 16:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/32
CPV klasifikators: 
38652100-1
30216110-0
Iepirkuma priekšmets: 
Specializētās biroja tehnikas iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums ir sadalīts 2 (divās) daļās: 1.daļa “Projektora iegāde”; 2.daļa “Biometrisko datu skenera iegāde”.
Paredzamā līgumcena par daļu: 
1.daļa - līdz 33 500 euro (bez PVN)
2.daļa - līdz 8 500 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 4 Oktobris, 2016 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 22 Septembris, 2016 - 10:30
Papildinformācija: