Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/30

Līgumcena: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA Komerccentrs DATI grupa
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 14 Oktobris, 2016 - 13:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 27 Oktobris, 2016 - 15:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/30
CPV klasifikators: 
30200000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas izmitināšanas infrastruktūras un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas darba vietas aprīkojuma rezerves iekārtu un komplektējošo daļu iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 13 Oktobris, 2016 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 30 Septembris, 2016 - 13:45
Papildinformācija: