Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/36

Līgumcena: 
30856,80 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA "Atea"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 4 Novembris, 2016 - 14:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 23 Novembris, 2016 - 09:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/36
CPV klasifikators: 
30230000-0
Iepirkuma priekšmets: 
TEMPEST sertificētās datortehnikas iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
6 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 31 Oktobris, 2016 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 20 Oktobris, 2016 - 14:00