Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/6

Līgumcena: 
1 652 892,56 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
Personu apvienība SIA Squalio cloud consulting un SIA DATI Group
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 22 Augusts, 2017 - 13:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 18 Septembris, 2017 - 10:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Māris Harčenko, tālrunis 67208775
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/6
CPV klasifikators: 
72260000-5
Iepirkuma priekšmets: 
Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšana uz četriem gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
1 652 892.56 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
48 (četrdesmit astoņi) mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 31 Jūlijs, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 22 Maijs, 2017 - 08:00
Papildinformācija: