Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/22

Līgumcena: 
38 582,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “IPRO”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 24 Janvāris, 2018 - 14:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 22 Februāris, 2018 - 14:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/22
CPV klasifikators: 
31154000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Nepārtrauktās barošanas avotu uzlabošana, paplašināšana un garantijas apkalpošana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
29 000,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pēc vienīgā kritērija - viszemākā piedāvājuma kopējā cena
Līguma darbības termiņš: 
21 diena
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 12 Janvāris, 2018 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 29 Decembris, 2017 - 12:00
Papildinformācija: