Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/21

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 26 Februāris, 2018 - 16:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 2 Marts, 2018 - 15:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/21
CPV klasifikators: 
72253000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Axios Assyst programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
52 066,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Nav attiecināmi
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 12 Janvāris, 2017 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 2 Marts, 2018 - 15:30
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūra tiek izbeigta, jo pēc lēmuma par līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanu SIA „DATI Group” (25.01.2018.), ir noslēgusies Centra projekta “IT Service Management (ITSM) rīka modernizācija” aktivitāte, kuras ietvaros tika veikta Alemba, Micro Focus un Heat Software pakalpojumu pārvaldības rīku testēšana kuras rezultātā identificēts, ka Heat Software rīks ir visatbilstošākais Centra pakalpojumu pārvaldības noteikto funkciju efektīvai pildīšanai. Heat Software ITSM rīks un nepieciešamās licences iegādājams Elektronisko iepirkumu sistēmā un to izmaksas ir zemākas salīdzinājumā ar Axios Assyst licencēm