Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2019/3

Līgumcena: 
192 540,00 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 17 Aprīlis, 2019 - 13:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Linards Erts (67208538)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2019/3
CPV klasifikators: 
2267000-4 (Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi.)
Iepirkuma priekšmets: 
Atklātais konkurss - Iekšlietu ministrijas dokumentu vadības sistēmas „DocsVision” atbalsta pakalpojumu un tiesību jaunāku versiju uzstādīšanai iegāde uz 3 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
192 540,00 bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc kritērija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtajai daļai - “Cena”
Līguma darbības termiņš: 
3 gadi
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 1 Aprīlis, 2019 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 26 Februāris, 2019 - 16:30
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūrā ir paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. Nolikums un visa aktuālā informācija ir pieejama valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā  -  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16496