Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Vadītājs

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt un vadīt nodaļas darbu, nodrošināt nodaļas reglamentā noteikto funkciju un uzdevumu izpildi
 • analizēt, īstenot, attīstīt jaunus tehnoloģiskus risinājumus vairākās IKT jomā, īstenot atbilstošus attīstības projektus
 • kontrolēt nodaļas darbinieku darbu, disciplīnas ievērošanu un normatīvo aktu prasību izpildi
 • piedalīties IT stratēģijas izstrādē un ieviešanā
 • kontrolēt projektu izpildi, kas saistīti ar informācijas sistēmu ieviešanu, attīstību un optimizāciju
 • piedalīties normatīvo aktu izstrādē kuri reglamentē informācijas sistēmas infrastruktūras darbību

 

Kompetences:

 • ētiskums
 • komandas vadīšana
 • konceptuāla domāšana
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu un attīstību
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

 

Prasības kandidātam:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība IT jomā
 • vismaz 3 gadu pieredze vadītāja amatā un attiecīgajā jomā valsts iestādē.
 • pieredze, prasmes un zināšanas projektu vadībā. Padziļinātas zināšanas informācijas sistēmu izstrādē, programmēšanā, IS arhitektūras plānošanā, realizācijā un uzturēšanā. Zināšanas datorsistēmu un datortīklu uzbūvē
 • labas komunikācijas, prezentācijas un argumentēšanas spējas. Pārzināt un prast pielietot normatīvos aktus, kas saistīti ar pienākumu izpildi

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 1450 EUR līdz 1800 EUR  atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo trīs gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei)
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi (pēc nostrādātiem 12 mēnešiem)

 

CV un motivācijas vēstuli līdz 2020.gada 1.jūnijam (ieskaitot) sūtīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centram uz e-pasta adresi personals@ic.iem.gov.lv ar norādi "Konkurss-Datu bāzu administrēšanas nodaļas vadītājs".

Plašāka informācija par Informācijas centru: www.ic.iem.gov.lv. Ja ir jautājumi par vakanto amatu, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru 67208788.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.