Mēnešalga:
1795 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Bruņinieku iela 72B, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (reģistrācijas Nr. LV90000289913) ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mājas lapa: www.ic.iem.gov.lv

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs aicina pieteikties darbā uz nenoteiktu laiku vadītāja/-s
Integrētās sistēmas nodaļā

Galvenie darba pienākumi:
-    vadīt nodaļas darbu, noteikt uzdevumus un kontrolēt to izpildi
-    izstrādāt darba plānu, normatīvos aktus projektus un kontrolēt to izpildi
-    organizēt informācijas sistēmu darbību un atbilstību
-    piedalīties darba grupās
-    sniegt atskaites, pārskatus par informācijas sistēmu darbību
-    nodoršināt lietotāju problēmu pieteikumu izpildi
-    veikt informācijas sistēmu datu analīzi

Kompetences:
-    ētiskums
-    komandas vadīšana
-    konceptuāla domāšana
-    orientācija uz rezultātu sasniegšanu
-    spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

Prasības kandidātam:
-    akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, datorzinātnēs vai citā jomā, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām
-    vēlama vismaz piecu gadu pieredze un prakse informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā vai datu pārvaldības un analītikas jomā
-    zināšanas un pieredze pirkstu nospiedumu apstrādes procesos tiesībsargājošas iestādēs
-    biznesa procesu un prasību analīzes prasmes, izpratne par programmatūras izstrādāšanas, ieviešanas testēšanas procesiem, izpratnes par informācijas sistēmu dzīves ciklu
-    valsts valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas angļu valodas zināšanas

Mēs piedāvājam:
-    iespēju papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas
-    interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē
-    elastīga un attālināta darba iespējas
-    atalgojumu (bruto darba algu līdz 1795 euro)
-    valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas
-    veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika)
-    darba vietu Bruņinieku iela 72B, Rīga
-    atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
-    papildatvaļinājumu par ikgadējo darba izpildes novērtējumu

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 5.decembrim (ieskaitot) sūtīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centram uz e-pasta adresi personals@ic.iem.gov.lv ar norādi "Konkurss - Vadītājs".
Plašāka informācija par Informācijas centru: www.ic.iem.gov.lv. Ja ir jautājumi par vakanto amatu, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru 67208788.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informē, ka:
-    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
-    personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.
Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz