Mēnešalga:
1050 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Čiekurkalna 1. līnija 1 k-6, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (reģistrācijas Nr. LV90000289913) ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mājas lapa: www.ic.iem.gov.lv

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs aicina pieteikties darbā uz nenoteiktu laiku Arhīva vadītāju
Arhīva nodaļā

Galvenie darba pienākumi:
-    Plānot, organizēt un kontrolēt nodaļas darbu
-    organizēt personālsastāva lietu, kriminālprocesu lietu, patstāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu saņemšanu, izmantošanu, izvērtēšanu, arhivēšanu, saglabāšanu, iznīcināšanu
-    organizēt lietu sarakstu sagatavošanu lietu nodošanai glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam atbilstoši normatīvo aktu prasībām
-    nodrošināt dokumentu preventīvo aizsardzību

Kompetences:
-    ētiskums
-    komandas vadīšana
-    konceptuāla domāšana
-    orientācija uz rezultātu sasniegšanu
-    spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

Prasības kandidātam:
-    akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (vēlams profesionālais maģistra grāds dokumentu un arhīva pārvaldībā)
-    3 gada pieredze vadītāja amatā un pieredze arhīva jomā
-    zināšanas arhīvu un dokumentu pārvaldības jomā
-    labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)
-    latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1)
-    pārzināt un prast pielietot normatīvos aktus, kas saistīti ar pienākumu izpildi
-    pielietot darba pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas arhīva un dokumentu pārvaldības jomā

Mēs piedāvājam:
-    iespēju papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas
-    interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē
-    elestīga un attālināta darba iespējas
-    stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 1050 euro līdz 1380 euro atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei un piemaksas)
-    sociālās garantijas
-    veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika)
-    darba vietu Čiekurkalna 1.līnija 1k-6
-    atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu


CV un motivācijas vēstuli līdz 2021.gada 5.decembrim (ieskaitot) sūtīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centram uz e-pasta adresi personals@ic.iem.gov.lv ar norādi "Konkurss – Arhīva vadītājs".

Plašāka informācija par Informācijas centru: www.ic.iem.gov.lv. Ja ir jautājumi par vakanto amatu, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru 67208788.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informē, ka:
-    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
-    personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz