Mēnešalga:
1165 EUR
Informācijas tehnoloģijas / Telekomunikācijas
Atrašanās vieta:
Bruņinieku iela 72B, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (reģistrācijas Nr. LV90000289913) ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mājas lapa: www.ic.iem.gov.lv

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs aicina pieteikties darbā uz nenoteiktu laiku Vecāko sistēmanalītiķi
Projektu un attīstības vadības nodaļā

Galvenie darba pienākumi:
-    piedalīties liela apjoma IT IS un IT infrastruktūras attīstības projektu plānošanā, vadīt projektus un piedalīties to ieviešanā
-    pētīt, analizēt un veikt tirgus izpētes par pieejamiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem sniegt priekšlikumus esošo risinājumu pilnveidošanai un jaunu ieviešanai
-    sniegt konsultācijas Informācijas Centra stratēģijas definēšanā un ieviešanā
-    tehniskā atbalsta sniegšana Centra pakalpojumu saņēmējiem un lietotājiem
-    piedalīties Centra kompetencē esošo normatīvo aktu izstrādē, nodrošināt to izpildes uzraudzību
-    veikt un koordinēt Centra un Centra pakalpojumu saņēmēju savstarpējo sadarbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Kompetences:
-    ētiskums
-    atsaucība
-    rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti
-    komunikācija
-    darbs komandā

Prasības kandidātiem:
-    augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, datorzinātnēs vai citā jomā, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām
-    vismaz piecu gadu darba pieredze un prakse IKT jomā vai datu pārvaldības un analītikas jomā
-    izpratne par programmatūras izstrādes un ieviešanas procesiem
-    izpratne par informācijas sistēmu dzīves ciklu
-    prasmes programmatūras testēšanā
-    izpratne par IT infrastruktūras izveides pamatiem labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, PowerPoint)
-    teicamas valsts valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1)

Mēs piedāvājam:
-    iespēju papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas
-    interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē
-    elastīga un attālināta darba iespējas
-    atalgojumu (bruto darba algu līdz 1165 euro)
-    valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas
-    veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika)
-    darba vietu Bruņinieku ielā 72B, Rīgā
-    atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
-    papildatvaļinājumu par ikgadējo darba izpildes novērtējumu


CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 9.decembrim (ieskaitot) sūtīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centram uz e-pasta adresi personals@ic.iem.gov.lv ar norādi "Konkurss – Vecākais sistēmanalītiķis Projektu un attīstības vadības nodaļā".
Plašāka informācija par Informācijas centru: www.ic.iem.gov.lv. Ja ir jautājumi par vakanto amatu, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru 67208788.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informē, ka:
-    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
-    personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.
Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.


Pretendentiem jāpiesakās līdz