2011. gads

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/30

Iepirkuma priekšmets: 
Komutācijas iekārtu iegāde Iekšlietu ministrijas VoIP telekomunikāciju tīkla modernizācijai

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/29

Iepirkuma priekšmets: 
VoIP telefonu aparātu iegāde Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīkla modernizācijai

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/25

Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālo Biometrijas datu apstrādes sistēmas integrācija ar Šengenas informācijas sistēmu II (SIS II) un Latvijas Republika Iekšlietu ministrijas integrēto informācijas sistēmu aparatūras iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/26

Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālo Biometrijas datu apstrādes sistēmas integrācija ar Šengenas informācijas sistēmu II (SIS II) un Latvijas Republika Iekšlietu ministrijas integrēto informācijas sistēmu programmatūras izstrāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/23

Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsmūru programmatūras jauninājums

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/24

Iepirkuma priekšmets: 
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas sasaistes nodrošināšana ar Pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/19

Iepirkuma priekšmets: 
Pretielaušanās sistēmu garantijas pagarināšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/21

Iepirkuma priekšmets: 
Datu glabātuvju garantijas pagarināšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/22

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas administratīvās ēkas Stabu ielā 89 telekomunikāciju tīkla modernizācija

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/18

Iepirkuma priekšmets: 
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas sasaistes nodrošināšana ar Valsts probācijas dienesta Probācijas lietu uzskaites sistēmu.

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/17

Iepirkuma priekšmets: 
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas sasaistes nodrošināšana ar Pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/16

Iepirkuma priekšmets: 
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas sasaistes nodrošināšana ar Iedzīvotāju reģistru

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/15

Iepirkuma priekšmets: 
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas sasaistes nodrošināšana ar Rīgas domes vienotās informatīvās sistēmas Bāriņtiesas moduli

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/14

Iepirkuma priekšmets: 
IeM austrumu robežas mikroviļņu sakaru sistēmas elektrobarošanas bloku iegāde

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/11

Iepirkuma priekšmets: 
IeM telekomunikāciju sistēmas uz PBX Meridian-1 bāzes modernizācijas komplektu piegāde

Страницы