IEPIRKUMS IeM IC V-2011/34

Līgumcena: 
1. iepirkuma daļai 14 000,00 latu (bez PVN); 2. iepirkuma daļai 14 846,80 latu (bez PVN); 3. iepirkuma daļai 29 821,23 latu (bez PVN); 4. iepirkuma daļai 71 700,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
1. iepirkuma daļai SIA „Komerccentrs DATI grupa”; 2. iepirkuma daļai SIA „TelCom”; 3. iepirkuma daļai SIA „TelCom”; 4. iepirkuma daļai SIA „Komerccentrs DATI grupa”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
вторник, 13 декабря, 2011 - 14:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
среда, 14 декабря, 2011 - 14:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/34
CPV klasifikators: 
1.Iepirkuma daļai - 38520000-6, 2.Iepirkuma daļai - 30230000-0, 3.Iepirkuma daļai - 32333200-8, 4.Iepirkuma daļai - 48218000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālo Biometrijas datu apstrādes sistēmas aparatūras un licenču iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts četrās daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
1.Iepirkuma daļai 15 000 Ls (bez PVN)
2.Iepirkuma daļai 20 000 Ls (bez PVN)
3.Iepirkuma daļai 30 000 Ls (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Atbilstoši dokumentācijā norādītiem kritērijiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 2012.gada 1.februārim
Iepirkuma atvēršana: 
четверг, 8 декабря, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
пятница, 26 октября, 2012 - 14:45