IEPIRKUMS IeM IC V-2010/17

Līgumcena: 
270 000,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „ABC Software”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
пятница, 17 декабря, 2010 - 15:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
понедельник, 20 декабря, 2010 - 13:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/17
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izstrāde
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
понедельник, 13 декабря, 2010 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
воскресенье, 19 декабря, 2010 - 13:15