IEPIRKUMS IeM IC V-2010/26

Līguma izpildītājs: 
SIA "Komerccentrs DATI grupa"
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
четверг, 16 декабря, 2010 - 14:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/26
CPV klasifikators: 
31154000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Jaudas palielināšana Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nepārtrauktas barošanas UPS sistēmām
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
четверг, 25 ноября, 2010 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
пятница, 12 ноября, 2010 - 14:00