Lai veicinātu izziņas par sodāmību pieprasīšanu elektroniski, nepieciešams