IEPIRKUMS IeM IC V-2010/32

Līguma izpildītājs: 
SIA „iPro”
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
среда, 22 декабря, 2010 - 14:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/32
CPV klasifikators: 
30233100-2
Iepirkuma priekšmets: 
Datu glabātuvju garantijas pagarināšana un tehniskais atbalsts
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
понедельник, 13 декабря, 2010 - 15:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
пятница, 5 ноября, 2010 - 14:30