IEPIRKUMS IeM IC V-2009/18

Līgumcena: 
LVL 6699,77 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „Bostons”
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
понедельник, 12 октября, 2009 - 13:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Vita Tenisa, tālr. 67829002
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Vita.Tenisa@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/18
CPV klasifikators: 
22800000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Arhīva lietu kartona vāku iegāde
Paredzamā līgumcena par daļu: 
10000,00 Ls bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
viena mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
воскресенье, 18 октября, 2009 - 08:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
вторник, 6 октября, 2009 - 13:00