IEPIRKUMS IeM IC V-2009/22

Līgumcena: 
LVL 8412,28 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „iPro”
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
пятница, 6 ноября, 2009 - 13:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Raimonds Reinicāns, tālr. 67208787
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/22
CPV klasifikators: 
32400000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Pret ielaušanas sistēmu programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 10000,00 Ls bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
четверг, 5 ноября, 2009 - 09:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
пятница, 30 октября, 2009 - 13:45