Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
41% (58 голоса)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
8% (11 голоса)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
3% (4 голоса)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
38% (54 голоса)
Cits
10% (14 голоса)
Всего ответов: 141