Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
40% (35 голоса)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
9% (8 голоса)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
3% (3 голоса)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
36% (32 голоса)
Cits
11% (10 голоса)
Всего ответов: 88