Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
39% (77 голоса)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
8% (15 голоса)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
4% (8 голоса)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
39% (77 голоса)
Cits
11% (21 голоса)
Всего ответов: 198