Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
39% (100 голоса)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
7% (17 голоса)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
5% (12 голоса)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
41% (104 голоса)
Cits
9% (22 голоса)
Всего ответов: 255