IEPIRKUMS IeM IC 2015/23

Līgumcena: 
līdz 41 999 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA “Tele2”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
понедельник, 2 ноября, 2015 - 11:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
понедельник, 16 ноября, 2015 - 10:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/23
CPV klasifikators: 
32252110-8
Iepirkuma priekšmets: 
Mobilo telefonu iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
36 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
четверг, 22 октября, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
пятница, 9 октября, 2015 - 16:30