IEPIRKUMS IeM IC 2015/30

Līgumcena: 
16 000,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Lafivents Serviss"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
понедельник, 30 ноября, 2015 - 14:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
среда, 23 декабря, 2015 - 10:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/30
CPV klasifikators: 
50730000-1
42531000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra servertelpu klimata kontroles iekārtu tehniskā apkope un avārijas bojājumu novēršana uz 2 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 16 600,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
пятница, 20 ноября, 2015 - 14:15
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
пятница, 6 ноября, 2015 - 14:30