IEPIRKUMS IeM IC 2015/35

Līgumcena: 
49 920,00
Līguma izpildītājs: 
SIA „Mega Sargs”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
пятница, 4 декабря, 2015 - 16:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
среда, 9 декабря, 2015 - 16:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/35
CPV klasifikators: 
79711000-1; 79713000-5
Iepirkuma priekšmets: 
Apsardzes signalizāciju signālu apkalpošana uz 5 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 50 000,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
60 mēneši no 2016.gada 1.janvāra
Iepirkuma atvēršana: 
вторник, 24 ноября, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
пятница, 6 ноября, 2015 - 15:30