IEPIRKUMS IeM IC 2015/37

Līgumcena: 
41 930,00
Līguma izpildītājs: 
SIA "iPro"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
вторник, 8 декабря, 2015 - 10:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
пятница, 18 декабря, 2015 - 09:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/37
CPV klasifikators: 
72611000-6, 72261000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla drošības iekārtu pēcgarantijas uzturēšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
No 01.01.2016. līdz 31.12.2016
Iepirkuma atvēršana: 
понедельник, 7 декабря, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
четверг, 26 ноября, 2015 - 15:30