IEPIRKUMS IeM IC 2017/17

Lēmuma pieņemšanas datums: 
пятница, 29 декабря, 2017 - 08:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
пятница, 29 декабря, 2017 - 10:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/17
CPV klasifikators: 
31154000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Nepārtrauktās barošanas avotu uzlabošana, paplašināšana un garantijas apkalpošana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
29 000,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pēc vienīgā kritērija - viszemākā piedāvājuma kopējā cena
Līguma darbības termiņš: 
21 diena
Iepirkuma atvēršana: 
среда, 29 ноября, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
среда, 15 ноября, 2017 - 15:00
Papildinformācija: 

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta pamatojoties uz to, ka nav saņemts neviens piedāvājums, kas ir atbilstošs visām izvirzītajām iepirkuma nolikuma prasībām.