IEPIRKUMS IeM IC 2018/21

Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Madara Priede (67208540)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/21
CPV klasifikators: 
64200000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Atklāts konkurss - Publisko fiksēto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm uz 5 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc kritērija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtajai daļai - “Cena”
Līguma darbības termiņš: 
5gadi
Iepirkuma atvēršana: 
понедельник, 3 декабря, 2018 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
четверг, 1 ноября, 2018 - 16:15
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūrā ir paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. Nolikums un visa aktuālā informācija ir pieejama valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14507