Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/19

Līgumcena: 
13 639,43 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „iPro”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 29 Augusts, 2012 - 14:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 31 Augusts, 2012 - 10:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/19
CPV klasifikators: 
48219000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Pretielaušanās sistēmu garantijas pagarināšana un tehniskais atbalsts
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneš
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 29 Augusts, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 18 Augusts, 2011 - 10:45