Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/18

Līgumcena: 
19 999,09 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "iPro"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 11 Decembris, 2012 - 16:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 22 Janvāris, 2013 - 15:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/18
CPV klasifikators: 
32420000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsmūru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 10 Decembris, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 12 Novembris, 2012 - 10:00