Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/8

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 18 Augusts, 2017 - 12:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/8
CPV klasifikators: 
30237200-1
50323000-5
Iepirkuma priekšmets: 
Datortehnikas iekārtu diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī datortehnikas rezerves daļu iegāde un piegāde uz trim gadiem.
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
495867,77 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
saimnieciski vizizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar kritērijiem, kas iekļauti iepirkuma procedūras nolikumā
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 1 Augusts, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 20 Jūnijs, 2017 - 10:30
Papildinformācija: 

Ņemot vērā, ka iepirkumā nav saņemts neviens visām iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām atbilstošs piedāvājums, komisija atbilstoši 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107, 229.4.apakšpunktam ir nolemj izsludināto iepirkumu izbeigt.