Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/11

Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka, tālrunis 67208538 un Andris Lobovs tālrunis 67208775
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/11
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas videonovērošanas sistēmu modernizācijas un izbūves pakalpojumu iegāde uz 4 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
826 446,00 bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc kritērija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtajai daļai - “Cena”
Līguma darbības termiņš: 
48 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 4 Septembris, 2018 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Svētdiena, 5 Augusts, 2018 - 11:00
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūrā ir paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. Nolikums un visa aktuālā informācija ir pieejama valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā  -https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/12682