Mēnešalga:
1400 EUR
Jurisprudence / Tieslietas
Atrašanās vieta:
Bruņinieku iela 72B, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (reģistrācijas Nr. LV90000289913) ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mājas lapa: www.ic.iem.gov.lv


Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs izsludina konkursu uz ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)
Juridiskās nodaļas jurists/-e

Galvenie amata pienākumi:
-    sagatavot atbildes, administratīvos aktus uz citu institūciju vēstulēm un privātpersonu iesniegumiem
-    izskatīt un vīzēt dažāda veida juridiskos dokumentus
-    sagatavot un izskatīt publisko tiesību un privāto tiesību līgumu projektus
-    veikt tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu juridisko analīzi, apkopot viedokli un sagatavot atzinumu projektus
-    izstrādāt tiesību aktu, iekšējo un citu normatīvo aktu, rīkojumu, un attīstības plānošanas dokumentu projektus
-    sagatavot dokumentu projektus tiesvedības procesiem
-    konsultēt Centra nodarbinātos juridiskajos jautājumos

Kompetences:
-    ētiskums
-    rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti
-    komunikācija
-    darbs komandā
-    atsaucība

Prasības kandidātam:
-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
-    otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs
-    trīs gadu pieredze valsts pārvaldes iestādē jurista amatā
-    zināšanas par valsts pārvaldes organizāciju, uzbūvi, administratīvo procesu
-    prasme piemērot tiesību normas
-    pārliecināšanas un argumentācijas prasmes, analītiskās prasmes
-    augsta atbildības un tiesiskuma apziņa, precizitāte
-    labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)
-    latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1)

Mēs piedāvājam:
-    iespēju papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas
-    atbildīgu darbu valsts pārvaldē
-    elastīga un attālināta darba iespējas
-    atalgojumu (bruto darba algu līdz 1400 euro)
-    valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas
-    veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika)
-    darba vietu Bruņinieku iela 72B, Rīga
-    atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
-    papildatvaļinājumu par ikgadējo darba izpildes novērtējumu

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023.gada 6.februārim (ieskaitot) sūtīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centram uz e-pasta adresi personals@ic.iem.gov.lv ar norādi "Konkurss Juridiskās nodaļas jurists".

Plašāka informācija par Informācijas centru: www.ic.iem.gov.lv. Ja ir jautājumi par vakanto amatu, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru 67208788.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informē, ka:
-    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
-    personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.
Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.


Pretendentiem jāpiesakās līdz